Welkom op de website van de Oranjevereniging! Vind hier het laatste nieuws, updates & evenementen.

Je kunt je aan- of afmelden als lid van de Oranjevereniging Juliana bij onze ledenadministratie.

Aanmeldformulier

  Kies je lidmaatschap

  Machtiging
  Wij verzoeken om een machtiging af te geven. Dit is voor ons de meest efficiënte en gemakkelijkste manier om de contributie te innen, aangezien de contributie automatisch één keer per jaar wordt afgeschreven. Wij hoeven dan niet langs de deur, of contanten weg te brengen. Bovendien scheelt dit ook in administratiekosten voor de vereniging

  De machtiging geldt per jaar tot wederopzegging van het lidmaatschap. Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving dan heb je 30 dagen de tijd om het afgeschreven bedrag terug te boeken.

  Zelf overboeken
  Je kunt natuurlijk ook zelf een automatische opdracht geven om de contributie elk jaar over te maken.

  Andere betaaloptie
  Spreken beide manieren je niet aan? Neem dan contact op met onze penningmeester Arie Verwoert via administratie@oranjeverenigingjuliana.nl.

  Afmelden
  Stuur een e-mail naar administratie@oranjeverenigingjuliana.nl en geef aan dat je je wilt afmelden. Vermeld daarbij je naam en volledige adres.