Welkom op de website van de Oranjevereniging! Vind hier het laatste nieuws, updates & evenementen.

Algemene Ledenvergadering 14 november

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 14 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in ’t Dorpshuis. We starten om 20:00 uur. De inloop is om 19:45 uur.

De notulen van vorig jaar vind je hier.
De agenda vind je hieronder. Deze wordt ook huis-aan-huis verspreid.

AGENDA
1: Welkom en opening vergadering
2: Vaststellen van de notulen
3: Verslag secretaris
4:Verslag penningmeester
5:Vaststellen nieuwe contributie
6:Vooruitblik 2024
7:Rondvraag
8: Sluiting