Lid worden

Aanmelden

U kunt zich aan- of afmelden als lid van de Oranjevereniging Juliana bij onze ledenadministratie:  E-mail: info@oranjeverenigingjuliana.nl

Wanneer u een machtiging aan ons hebt gegeven zal in het begin van het jaar de contributie van uw rekening worden afgeschreven.

Wanneer u dat niet wilt, komt een van de bestuursleden bij langs om de contributie contant af te rekenen.

U kunt natuurlijk ook zelf een automatische opdracht geven om de contributie elk jaar over te maken.

Het hele jaar door is de Oranjevereniging Juliana actief met kleine en grote evenementen. Het zomerfeest in augustus is wel het grootste spektakel, maar ook de lampionnenoptocht, de toneelavond en uiteraard Koningsdag zijn hier voorbeelden van. Een enthousiast bestuur en een grote groep vrijwilligers maken dit mogelijk.

 

We vinden het belangrijk om deze activiteiten voor iedereen toegankelijk en zoveel mogelijk gratis te houden. Maar heeft u zich wel eens afgevraagd hoe we dit allemaal kunnen betalen?
Het lidmaatschap van de leden en de sponsors zijn een belangrijke inkomstenbron. Wanneer we dit niet meer zouden hebben, zou het onmogelijk zijn om de activiteiten gratis te houden.Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de consumpties in de zomerfeestweek. Met elk drankje steunt u de Oranjevereniging.

U kunt de Oranjevereniging Juliana en de zomerfeestweek actief ondersteunen door lid te worden. Een lidmaatschap voor een gezin met kinderen onder de 16 jaar kost 7,50 euro per jaar. Wanneer er één lid van het gezin 65 jaar of ouder is kost dit 5,00 euro. Een individueel lidmaatschap vanaf 16 jaar kost 4,00 euro.

 

 

Het zou toch geweldig zijn als alle inwoners van Genderen lid zijn van de Oranjevereniging.