Welkom op de website van de Oranjevereniging! Vind hier het laatste nieuws, updates & evenementen.

Het Wilhelmus van Nassouwe werd op 10 mei 1932 het officiële volkslied van Nederland. Het volkslied is een lied dat Nederland symbolisch vertegenwoordigt. Meestal wordt alleen het eerste couplet van het volkslied gezongen, soms gevolgd door het zesde couplet.

Het Wilhelmus kan bij nationale en internationale gebeurtenissen gespeeld en gezongen worden, zoals bij het begin van internationale sportwedstrijden of bij het huldigen van een Nederlander die Europees of wereldkampioen is geworden. Ook kan het worden gespeeld bij aankomst of vertrek van de Koning.

Tekst van het Wilhelmus

Lees hier de volledige tekst van het Nederlandse volkslied. Meestal wordt alleen het eerste couplet van het volkslied gezongen, soms gevolgd door het zesde couplet. Die vind je hieronder.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.